صیادی «پروشنکو» از تنش در تنگه کِرچ

دیدبان روسیه: با گذشت یک هفته از رویارویی نظامیان روسیه و اوکراین در دریای آزوف، همچنان منازعه میان دو طرف ادامه دارد و جنگ...