پیامی که ۷۸ سال پیش در آغاز جنگ جهانی دوم در شوروی خوانده شد

دیدگاه خود را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here