دیدبان روسیه: معاون وزیر خارجه لهستان در سخنانی نسبت به بهبود احتمالی مناسبات اتحادیه اروپا- روسیه ابراز نگرانی کرد.

به گزارش رویترز، «مارسین پیشیداکز» یکی از معاونان وزیر خارجه لهستان در خصوص بهبود مناسبات روسیه- اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرد.

وی با اشاره به روی کارآمدن مدیریت های جدید در اتحادیه اروپا خاطرنشان کرد: این نگرانی وجود دارد که ریاست جدید کمیسیون اروپا رویکرد سرسختانه در قبال روسیه را کنار گذاشته و مناسبات دوجانبه بهبود پیدا کند.

معاون وزیر خارجه لهستان همچنین افزود: شواهدی وجود دارد که حاکی از تغییر رویه برخی رهبران و سیاستمداران اروپایی درقبال روسیه است. در صورتی که اروپا تغییر نگرشی در برخورد با روسیه از خود نشان دهد به این معنا خواهد بود که آنها الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را پذیرفته و آن را به رسمیت شناخته اند.

دیدگاه خود را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here