دیدبان روسیه: احمد وخشیته، در در رشته توییت «تقویم رویدادهای روسیه» امروز نهم سپتامبر به عملیات مخفی آنادیر در سال ۱۹۶۲ اشاره کرد و نوشت:

دیدگاه خود را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here