دیدبان روسیه: احمد وخشیته در «تقویم رویدادهای روسیه» امروز شنبه، سیزدهم مارس نوشت: ۶۷ سال پیش در چنین روزی (۱۳ مارس ۱۹۵۴) کمیته امنیت دولتی شوروی زیر نظر شورای وزیران تشکیل شد و نام مخفف کا.گ.ب را به خود گرفت …

 

کا گ ب

 

تقویم رویدادهای روسیه را اینجا بخوانید!

دیدگاه خود را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here