دیدبان روسیه: بیش از نیمی از شهروندان روسیه بر این باور هستند که کشورشان تهدید به جنگ می شود.

به گزارش خبرگزاری ار.ب.کا، مرکز لوادا طی نظرسنجی بعمل آورده مشخص کرد که ۵۶ درصد از نظر دهندگان احتمال جنگ روسیه با کشورهای دیگر را واقعی می دانند؛ این در حالی است که ۳۹ درصد به تهدید جنگ با روسیه تردید دارند.

مرکز لوادا چنین تحقیقاتی را از سال ۲۰۰۰ انجام می دهد. اوج هراس در ماه ژانویه ۲۰۱۵ بود که ۶۸ درصد از نظر دهندگان تهدید جنگ را واقعی دانستند. این نظرسنجی پس از الحاق کریمه انجام گرفت؛ اما پس از آن نگرانی شهروندان بتدریج کاهش یافت.

۸۸ درصد از نظر دهندگان به قابلیت دفاعی ارتش روسیه اعتقاد دارند. با این وصف ۱۷ درصد از کسانیکه به وقوع جنگ اعتقاد دارند، کاربرد سلاح هسته ای را رد نمیکنند. یک سوم نظر دهندگان بر این باورند که بشریت اینچنین فاجعه ای را تحمل نخواهد کرد.

به گزارش دیدبان روسیه به نقل از روزنامه ودومستی، “دنیس وولکف” جامعه شناس مرکز لوادا در این رابطه گفت: نگرانی جنگ بدلیل احساس مناقشه با غرب و انزوای کشور ایجاد می گردد. گروهی معتقدند که جنگ اکنون ادامه دارد ولی فعلا جنگ سرد است و آمریکا با دستان اروپایی ها و اوکراینی ها علیه ما میجنگند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here